Nastavení cookies
Betonové trouby
 

Kanalizace-beton-trouby.jpg

 

Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro potrubí na odpadní vody, běžné komunální a dešťové vody. Kanalizační systémy sestavené z betonových a železobetonových trub jsou dlouhodobě vodotěsné, trouby kruhového i vejčitého profilu jsou osazeny pryžovým těsněním napevno zabudovaným do hrdla již při jejich výrobě. Betonové a železobetonové trouby vykazují mimořádnou stabilitu tvaru a rozměru, díky své neohebnosti a pevnosti nepodporují a neovlivňují „sedání“ povrchu vozovek či terénu, díky své vysoké hmotnosti zase vykazují vysokou stabilitu proti vztlaku spodní vody a odolnost vůči bočním a výškovým posunům.

Mezi další výhody trub z betonu a železobeton patří také vysoká otěruvzdornost a dlouhá životnost systému, průměrná doba životnosti betonových a železobetonových trub pro kanály na odpadní vody je počítána na 50 až 80 let.

Betonové trouby kruhového tvaru jsou vyráběny v provedení s hrdlem a integrovaným pryžovým těsněním na jednomkonci a špicí na druhém konci (DN300 - 1200), jako trouby přímé s polodrážkou a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a perem na druhém konci (DN1400 - 2200), nebo jako trouby propojovací se špicemi na obou koncích (DN300 - 2200).

Betonové trouby vejčitého tvaru jsou vyráběny s hrdlem a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a špicí na druhém konci v dimenzich od DN500/750 až DN900/1350. Díky hydraulickým parametrům jsou určeny i pro rovinatá území. Mimo vejčité profily lze betonové trubní systémy nabídnout i jiných hydraulicky výhodných profily trub.

Betonové podkladní prahy jsou pomocným montážním prvkem, který umožňuje provést snadné uložení trub do předepsané nivelety a provedení dokonalého zpevnění sedla pod potrubí. Podkladní prahy staticky nespolupůsobí s troubami a nemají vliv na únosnost trub.Úložná plocha je tvarovaná tak, aby s usazenou troubou bylo možné posouváním do stran vyrovnat její případné vyosení.