Nastavení cookies
Vodovodní trubní systémy
 
 
Voda.png

Naše společnost Technoma a.s. vám nabízí komplexní materiálové řešení, ať jste velká vodárenská společnost, stavební firma nebo soukromá osoba. Jsme dodavateli všech běžně používaných trubních materiálu pro výstavbu a rekonstrukci vodovodní sítě, ať už jde o výstavbu velkých vodovodních řádů nebo o realizaci domovních přípojek.
Ve stávající vodovodní síti je použita řada trubních materiálů zvolených podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, výskytu bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod. Při návrhu a výstavbě nových řadů musí být dodrženy požadavky stanovené dle ČSN EN 805 a zároveň je přihlíženo k použitým materiálům v okolní vodovodní síti a standardům lokálního provozovatele. Běžně jsou pro výstavbu vodovodní sítě používány následující materiály:

Tvárná litina (GGG)
Trouby a tvarovky z tvárné litiny jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 545. Tvárná litina vyniká svými mechanickými vlastnostmi, odolností a dlouhou provozní životností přesahující 80 let. Z tohoto důvodu se potrubí z tvárné litiny navrhuje pro přiváděcí, hlavní i rozváděcí řady. Při zvolení vhodné povrchové ochrany a správného typu spoje lze litinové trubní systémy použít pro všechny typy prostředí, způsoby pokládky i intenzity zatížení. Jedná se o vysoce kvalitní univerzální materiál pro všechny případy. Tvárná litina je rovněž používána pro výrobu vodárenských armatur.

Polyetylén (PE)
Pro vodovodní potrubí se používá vysokohustotní lineární polyetylén HDPE v pevnostních skupinách PE80 a PE100 nebo polyetylén se zvýšenou odolností materiálu proti pomalému šíření trhliny PE100-RC (resistance to crack) s certifikací PAS 1075.
PE potrubí je využíváno při stavbách vodovodních řadů a přípojek. Využití nachází rovněž pro nejrůznější shybky, podchody, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí a kvalitu svařování trub.

Sklolaminát (GFK / GRP)
Sklolaminátové potrubí se pro vodovodní sítě používá pouze v odůvodněných případech. Doporučeno je použití odstředivé litých trub výhradně od výrobce Amiblu (dříve Hobas) s originálními spojkami. Toto potrubí nachází uplatnění především pro vodojemy a při výstavbě přivaděčů větších průměrů. Užití nachází také při pokládce bezvýkopovou technologií.

Molekulárně orientovaného PVC
V ojedinělých případech se lze setkat s použitím molekulárně orientovaného PVC, určeného pro výstavbu vodovodní sítě. Ve srovnání s obyčejným PVC vykazují tyto trouby vyšší koeficient bezpečnosti a delší životnost. Obyčejné PVC se pro výstavbu vodovodních sítí z důvodů křehkosti při nízkých teplotách a zvýšení křehkosti vlivem stárnutí již skoro nepoužívá.

Dříve používané materiály:
V minulosti byly pro stavbu vodovodů používány i jiné materiály, se kterými se lze stále setkat. Jedná se o šedou litinu a azbestocement. Potrubí z těchto materiálů se již běžně nepoužívá pro výstavbu nových sítí a v provozu v podstatě dožívá. Rovněž ocelové potrubí se v dnešní době používá pouze v ojedinělých případech na provizorní krátkodobé přeložky s ohledem na své silné korozní vlastnosti.
Tyto materiály nenabízíme!