Nastavení cookies
Armatury
 

Voda-armatury.png

Naše společnost Technoma a.s. je dodavatelem armatur a přírubových tvarovek řady předních evropských výrobců. K preferovaným výrobku se v ČR řadí armatury a přírubové tvarovky výrobců HAWLE ARMATURY spol. s r.o., VAG s.r.o., AVK VOD-KA a.s.

Vodárenské armatury jsou nedílnou součástí vodovodních sítí. Jedná se o mechanismy pracující s průtokem média, slouží k přerušování a regulaci toku, respektive k úplnému uzavření potrubí, čímž umožňují obsluhu, kontrolu a bezpečnost provozu. Dále pak slouží k ochraně potrubí před nebezpečným zvýšením tlaku, ke kontrole a měření množství dopravovaného média etc.


Mezi vodárenské armatury řadíme:
Šoupátka - Slouží jako uzavírací a regulační armatura. Do této kategorii se řadí šoupátka měkkotěsnicí klínové, kovotěsnící, nožové, vřetenové a šoupátka pro domovní přípojky.
Uzavírací, zpětné a koncové klapky - Jsou používané k uzavření, respektive k zabránění zpětného toku média. Koncové klapky, tzv. žabí klapky jsou řazené také mezi tvarovky a slouží k zabránění vniknutí nežádoucích předmětů do trubního systému. 
Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily - Jejich funkce má zaručovat automatické odvádění vzduchu při plnění potrubí, trvalé odvzdušňování při provozu řadu a přívod vzduchu pro eliminaci vzniku podtlaku při prázdnění řadu.
Regulační ventily - Slouží k tlakové regulaci, regulaci průtoků, hladin etc.
Navrtávací pasy - Umožňují osazení odbočky nebo kontrolního výstupu na potrubí před naplnění. Je-li navrtávací pás vybaven kohoutem případně jinou uzavírací armaturou (například u navrtávacích pásu pro domovní přípojky) je možné pas navrtat i pod tlakem. 
Montážní vložky - umožňuje snadnou instalaci a následnou demontáž armatur v trubních řadech. Vložka se často používá společně s osazenými šoupaty, uzavíracími klapkami, čerpadly, vodoměry v šachtách a podobně. Vložka umožní kompenzovat malé rozdíly stavebních délek armatur.
Hydranty - Využití na vodárenské síti nacházejí především při zabezpečení zásobování požární vodou a ve výjimečných případech jako vnější odběrná místa. Podzemní hydranty lze využit také k provozním úkonům jako je odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků vody, proplachy nebo měření tlaku na síti.


Příslušenství armatur:
Zemní soupravy - Pro ovládání podzemních armatur z terénu se používají zemní soupravy, a to v závislosti na hloubce krytí potrubí.
Poklopy - Slouží k zakrytí a ochraně konců zemních souprav armatur a k zakrytí vstupních a montážních otvorů podzemních šachet.
Orientační tyče a tabulky