Nastavení cookies
Kanalizační trubní systémy
 
Kanalizace.jpg


Naše společnost Technoma a.s. vám nabízí komplexní materiálové řešení, ať jste velká vodárenská společnost, stavební firma nebo soukromá osoba. Jsme dodavateli všech běžně používaných trubních materiálu pro výstavbu a rekonstrukci kanalizační sítě, ať už jde o výstavbu hlavních kanalizačních stok nebo o realizaci kanalizační přípojky rodinného domu.
Ve stávající kanalizační síti je použita řada trubních materiálů zvolených podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, výskytu bludných proudů, provozní důležitosti kanalizační stoky apod. Při návrhu a výstavbě nových stok musí být dodrženy požadavky stanovené dle ČSN EN 805 a zároveň je přihlíženo k použitým materiálům v okolní kanalizační síti a standardům lokálního provozovatele. Běžně jsou pro výstavbu kanalizační sítě používány následující materiály:

Kamenina (STZ)
Trouby a tvarovky z kameniny jsou vyráběny v souladu s DIN EN 295. Uplatněné nachází pro gravitační kanalizační systémy uložené v zemi vně budov. Kameninové trubní systémy jsou oblíbené zejména pro své vlastnosti: vysoká životnost přesahující 100 let, chemická odolnost (rezistence vůči koncentrovaným kyselinám i louhům v rozsahu pH 0,5–14 kromě kyseliny fluorovodíkové), vysoká mechanická odolnost proti únavovému zatížení, nepropustnost trub a teplotní odolnost při teplotách od –10 °C do +70 °C, otěruvzdornost a nízký hydraulický odpor. Výroba a použití kameninových trubních systému je šetrné k životnímu prostředí, neboť pro výrobu se používají suroviny přírodní povahy s možností recyklace a nízkou energetickou náročností.

Tvárná litina (GGG)
Trouby a tvarovky z tvárné litiny jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 598. Uplatnění nachází pro tlakové i gravitační kanalizační systémy uložené v zemi nebo nad povrchem vně i uvnitř budov. Tvárná litina vyniká svými mechanickými vlastnostmi, odolností a dlouhou provozní životností přesahující 80 let. Z tohoto důvodu se potrubí z tvárné litiny navrhuje pro hlavní stoky i pro tlakové domovní přípojky. Při zvolení vhodné povrchové ochrany a správného typu spoje lze litinové trubní systémy použít pro všechny typy prostředí, způsoby pokládky i intenzity zatížení. Jedná se o vysoce kvalitní univerzální materiál pro všechny případy.

Sklolaminát (GFK / GRP)
Sklolaminátové potrubí se vyznačuje vysokou kvalitou, chemickou odolností, odolnosti proti klimatickým vlivům, pevnosti a trvanlivosti samotného potrubí. Největší výhodou sklolaminátového trubního systému je jeho nízká hmotnost v porovnání s ostatními materiály (betonové trouby jsou těžší cca. 7x, kameninové cca. 5x a litinové 4x). Praktické zkušenosti prokazují životnost systému minimálně 50 let. Sklolaminátové potrubí se s velkým úspěchem využívá při pokládce bezvýkopovou technologií, jako jsou protlaky a vložkování (Relining), již nevyhovujících úseků stávajících kanalizací, a to především díky vysoké přesnosti výroby a speciální rozměrové řady, která je přizpůsobena velikost stávajících betonových nebo kameninových trub.

Plast (KS): PVC, PP, PE
Existuje celá řada plastových trubních systému dle použitého materiálu (PVC, PP, PE…) a dle konstrukce a tvaru stěny (hladká plnostěnná, hladká strukturovaná, korugovaná, žebrovaná, spirálovitě navíjená). Uplatnění nachází v závislosti na konkrétním typu pro tlakové i gravitační kanalizační systémy uložené v zemi nebo nad povrchem vně i uvnitř budov. Mezi výhody plastových systému se řadí především relativně nízká cena materiálu a menší hmotnost systému. Plastové trouby jsou k dostání i v malých rozměrech a je k nim dostupný široký sortiment tvarovek. Plast je nejpoužívanější materiál pro stavbu kanalizačních trubních systémů, čímž je zaručena poměrně snadná a rychlá dostupnost výrobků a doplňků k systému.

Beton a železobeton
Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod samospádem nebo při nízkém přetlaku, jsou určeny pro výstavbu zejména jednotných a dešťových kanalizací. Betonové a železobetonové trouby vykazují mimořádnou stabilitu tvaru a rozměru, díky své neohebnosti a pevnosti nepodporují a neovlivňují „sedání“ povrchu vozovek či terénu, díky své vysoké hmotnosti zase vykazují vysokou stabilitu proti vztlaku spodní vody a odolnost vůči bočním a výškovým posunům. Udávaná životnost trubních systému z betonu a železobetonu je cca. 60 let. Ke zvýšení životnosti, odolnosti vůči abrazí, chemické korozi a užitných vlastností lze trouby osadit výstelkou z čediče, kameniny nebo plastu, a to bez snížení vnitřního průměru trouby.

Další materiály - Mimo výše uvedené materiály nabízíme také trubní systémy z polymerbetonu a čediče. Jejich užití je však velmi ojedinělé.