Nastavení cookies
Komunikace a drenážní systémy
 

Komunikace.jpg

Naše společnost Technoma a.s nabízí komplexní řešení pro inženýrské sítě v oblasti zásobování pitnou vodou a odváděním odpadních vod. S tím je úzce spjato také odvádění dešťových povrchových vod z povrchu skrze liniové a bodové drenážní stavby, stejně tak jako odvádění vod v zemi pomocí drenážního potrubí a jejich vsakování či retence na vhodném místě. V našem sortimentu nalezne rovněž odlučovače lehkých kapalin (lapoly) určené pro zachytávání a odloučení volných lehkých kapalin, zejména ropných látek, ze znečistěných odpadních vod.

Doplňkovým sortimente v této oblasti jsou pak samostatné stavební materiály pro výstavbu a úpravu zpevněných ploch a komunikací na veřejných i soukromých prostranstvích z betonu nebo ze žuly.