Nastavení cookies
Dlažba a stavební prvky

komunikace-dlazba.jpg

Zámková dlažba
Betonová zámková dlažba představuje moderní způsob provádění komunikací a zpevněných ploch, uplatnění nachází i na vysoce namáhaných místech, na pochozích a pojezdových plochách soukromých i veřejných, jako jsou parkoviště či chodníky. Zámková dlažba je charakteristická tvarovými zámky, které usnadňují realizaci zpevněné plochy a zabraňují horizontálnímu posunu jednotlivých kamenů.

Plošná dlažba
Mezi plošnou, respektive velkoplošnou dlažbu je řazena dlažba v rozměrové řadě 300x300  a větší. Plošná dlažba je ideální na zpevnění teras, střešních zahrad, chodníků v zahradě a ploch kolem bazénů. Její využití je vhodné i v okolí objektů občanské a bytové výstavby. Dlažba je dodávána v několika tloušťkách, ve čtvercovém či obdélníkovém tvaru, v různých typech povrchů, povrchových úprav a barevných odstínů. Některé druhy plošné dlažby je vhodné pokládat na distanční terče.

Obrubníky
Podle způsobu použití dělíme obrubníky na silniční (šíře 150 mm), chodníkové (100), parkové (80) a zahradní (50) označované také jako záhonové. Někteří výrobci však nabízejí silniční a chodníkové obrubníky i jiných šíří. Speciální kategorií jsou pak obrubníky bezbariérové zastávkové a ostrůvkové.
Své uplatnění nachází obrubníky především na průtazích měst, na městských i obecních komunikacích. Hojně využívané jsou také v zahradní architektuře pro lemování chodníků a ohraničení dlážděných ploch. Kromě přínosu pro bezpečnost silničního provozu plní tedy také funkci estetickou.

Příkopové dílce
Betonové příkopové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí etc. Žlaby je možné klást do betonového nebo štěrkového lože. Po zaspárování tvoří jednolitý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopů a podemílání přilehlých svahů vodou.

Zatravňovací dílce
Jsou určeny pro zpevněná parkoviště, vjezdy, zpevnění svahů, náspů etc., často se užívají se pro propojení venkovní komunikace s příjezdem do garáže. Některé typy dlažeb splňují navíc drenážní funkci a pomáhá tak k rychlejšímu odvodu srážkové vody.