Nastavení cookies
Geosyntetika
 

Geosyntetika.jpg

Geosyntetika (GSY) jsou inovativní funkční stavební materiály. Jejich správným použití lze dosáhnout značných úspor pří výstavbě a prodloužit životnost konstrukcí. Geosyntetika jsou výrobky, u kterých je minimálně jedna součást vyrobená ze syntetického nebo přírodního polymeru. V závislosti na použitém polymeru, způsobu výroby a podoby finálního výrobku existuje celá řada geosyntetických materiálů. Každý typ geosyntetického výrobku má své specifické vlastnosti, které předurčují jeho použití.

Mezi geosyntetické materiály řadíme: geotextilie (GTX), geomříže (GGR), geosítě (GNT), georohože (GMA), geobuňky (GCE), geopásy (GST), geosyntetické izolace (GBR) a geokompozity (GCO)

Funkce geosyntetik dle ČSN EN ISO 10318 jsou následující:
Filtrace – zadržování neřízeného průchodu zeminy nebo jiných částí skrze geosyntetický materiál
Separace – zabránění smíšení sousedních odlišných zemin nebo sypanin
Izolace – zabránění nebo omezení migrace kapalin
Drenáž – shromažďování a odvádění kapaliny v rovině geosyntetického materiálu
Vyztužování – zlepšení mechanických vlažností zeminy nebo jiných stavebních materiálů
Ochrana – zabránění nebo omezení poškození prvku nebo materiálu
Ochrana proti erozi – zabránění nebo omezení pohybu zeminy

.