Nastavení cookies
Trubní systémy z tvárné litiny
 
Voda - litina TRM.png

Naše společnost Technoma a.s. je výhradním dodavatelem trubních systému z tvárné litiny rakouského výrobce Tiroler Rohre GmbH.
Pro více informací navštivte webové stránky www.trm.cz

I když historie litinového potrubí sahá až do středověku kolem roku 1455, k výraznému využití litiny došlo přibližně před 150 lety, kdy byly pro výstavbu městské infrastruktury vodovodních a kanalizačních sítí používané skoro výhradně litinové trubní systémy a mnoho z nich spolehlivě slouží dodnes. Tato skutečnost je dokladem mimořádných vlastností, dlouhé životnosti a vysoké hospodárnosti litinových trubních systémů. Od této doby došlo k značnému vývoji technologie výroby, šedá litina byla nahrazená litinou tvárnou, hrdlové spoje umožnily snadnější a bezpečnější spojení, vyspělé povrchové ochrany poskytly vysokou chemickou a mechanickou odolnost trubního systému. Díky všestrannému využití a kompletnosti systému (z litiny se vyrábí trouby, tvarovky, armatury a příslušenství) zůstává litina dodnes nejlepším materiálem pro výstavbu inženýrských sítí.

 

Tiroler Rohre GmbH je tradiční výrobní společnost z Tyrolska s více než 70 lety zkušeností s vývojem, výrobou a distribucí kvalitních systémů z litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů. 
Trvale udržitelné vlastnosti používaných materiálů, inovativní technologie výroby a odborné znalosti v oblasti použití výrobků dělají ze společnosti TRM ideálního partnera pro všechny firmy působící v oblasti vodohospodářství a inženýrského stavitelství. Robustní, výkonné a stálé produkty TRM přinášejí ekologické a ekonomické výhody. Uplatnění výrobku TRM po celém světě je nejlepší referencí.

Přehled výrobního sortimentu TRM:
Pro zvolení vhodné trouby z tvárné litiny jsou rozhodující následující faktory: způsobu uložení, agresivita prostředí, výskyt bludných proudů a intenzita vnějšího zatížení. S ohledem na tyto faktory zle vybírat z kombinaci spojů a povrchových ochran trub z tvárné litiny. 

Trouby PUR-LongLife
Vodovodní hrdlové trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545 se standardní protikorozní ochrnou 200g/m2 a krycí vrstvou PUR o vydatnosti 120 µm nebo s alternativní ochranou slitinou ZnAl 400g/m2 a krycí vrstvou PUR o vydatnosti 120 µm

Voda-litina-trouba PUR LL.jpg

Trouby PUR-TOP
Prémiové vodovodní hrdlové trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545 se zesílenou protikorozní ochrnou 200g/m2 a krycí vrstvou PUR o vydatnosti 400 µm překrytou PE rázovou páskou. Toto potrubí je ideální řešení pro použití v místech s výskytem bludných proudů.


Voda-litina-trouba PUR-TOP.jpg

Trouby ZMU-Austria
Prémiové vodovodní hrdlové trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ČSN EN 15 542 se zesílenou protikorozní ochrnou 200g/m2 a krycí vrstvou z polymery modifikované cementové malty s nejvyšší odolnost vůči sulfátům, mimořádnou pevnost a vysokou rázovou odolnost. Obal ZMU-Austria poskytuje optimální ochranu při transportu, skladování, konvenční i bezvýkopové pokládce potrubí. Trouby z tvárné litiny s povrchovou ochranou z cementové malty ZMU-Austria mohou být použity ve všech půdách jakéhokoliv stupně agresivity.

Voda-litina-trouba ZMU-Austria.jpg

 

Existují tři spojovací systémy násuvných hrdlových spoju: TYTON, TYTON SIT PLUS a VRS-T

Voda - litina - hrdlové spoje.png

Na všechny výrobky TRM jsou vystavené certifikáty nezbytné pro uvedení na český trh. Trouby určené pro transport pitné vody jsou certifikované dle zákona č.22/1997 Sb. a jeho pozdějších změn a jsou schválené pro styk s pitnou vodou dle zákona č.409/2006 Sb.
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.trm.cz 

Zpět